Kommende arrangementer:

Onsdag den 15/5 kl.19:00 

Holdes der klubaften hos Poul,som vil vise sin store bilsamling frem.

Der er begrænset deltager antal, så tilmelding er nødvendig med antal deltager.

Tilmeld dig til Erik på ehp2189@gmail.com


Fredag - søndag den 24 - 26/5.

Er der planlagt en tur til Møn, Svend sender en mail ud til alle i regionen.


Lørdag den 08/6 kl.09:00 i Hytten.

Vi starter med morgenmad hvor vi planlægger hvad der skal laves.

Programmet indtil videre er busk beskæring og grill. 


Hytte dag søndag den 08.09-2024 kl. 10:00

Vi starter med morgen mad og senere bliver grillen startet. 

Man er velkommen til at tage ting med som man vil af med.